Japan – en av flera plattformar för USAs militära kontroll av världen

Foto: Phui Yi Kong
Konferensen i Kyoto samlade deltagare från hela världen. Foto: Phui Yi Kong
Papperslanternor till minne av fällandet av atombomben i Hiroshima 6 augusti.

Papperslanternor till minne av fällandet av atombomben i Hiroshima 6 augusti. Foto: Bruce Gagnon

Agneta Norberg, vice ordförande Sveriges Fredsråd:

Jag har nyligen återvänt från Japan där jag deltagit i två konferenser.Den ena i Kyoto, en rymdkonferens, den andra i Hiroshima där jag deltog i manifestationerna inför 70 års-minnet av USAs fällande av atombomerna över Hiroshima och Nagasaki. Jag är sedan 12 år medlem i styrelsen för Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space (www.space4peace.org), som varje år arrangerar konferenser i ett land, där USA har installerat robotar, avskjutningsramper, nedladdningsstationer eller radaranläggningar för krigföring via rymden. Sådana installationer är nödvändiga för USAs förstaslag med kärnvapen mot Ryssland och Kina. 2013 höll det globala nätverket, tillsammans med Kvinnor för Fred, sin årliga konferens i Kiruna, med dagliga föreläsningar och en manifestation vid Esrange Robotbas, som sänder upp raketer. Den är även världens största nedladdningsstation från satelliter.

Esrange ligger inom området NEAT, North European Aerospace Testrange, där bl.a. rymdstyrda drönare utprovas (reportage från konferensen, 2013, återfinns på hemsidan).

Det globala nätverkets möte i Kyoto, var den tjugotredje konferensen i ordningen, för att belysa USAs planer på rymdkrigföring. Vi inbjöds av Atsushi Fuijoka, professor vid Ritsumeikan Universitetet i Kyoto. Han leder kommittén ”Space and Peace” i Kyoto. Professor Fujioka var också en av deltagarna i konferensen i Kiruna, 2013.

2015 års världskonferens mot atom- och vätebomber. Foto: Gun-Britt Mäkitalo

Konferensen i Kyoto inleddes av professor Dave Webb, från Storbritannien. Han är ordförande i det globala nätverket och även ordförande i CND, Campaign for Nuclear Disarmament. Han beskrev i stora drag vad det s.k. missilförsvaret går ut på. Det är en robotsköld, som ska skydda USA från återgäldningsrobotar, sedan USA genomfört ett anfall med kärnvapen mot de ryska eller kinesiska kärnvapnen. Om Kina eller Ryssland försöker återgälda anfallet ska robotskölden slå ut dessa. USA kan på så sätt anfalla utan att riskera att själv förstöras.

Han berättade att varje år håller USAs rymdkommando ett datasimulerat spel där de tränar förstaslagsanfall mot Kina och Ryssland. Robotförsvaret bör alltså kallas robotanfall, ansåg han. Dave Webb menade vidare, att vi måste ställa oss skeptiska till USAs försäkran, att de robot-installationer de har runt världen endast handlar om försvar. Genom att kalla det försvarssystem bortser vi från hur det uppfattas av andra och hur provokativt det faktiskt är.

Dave Webb tog ett exempel från Polen, där USA kommer att placera ut anti robot-robotar 2018, vilket allvarligt kommer att destabilisera den strategiska balansen mellan USA/Nato och Ryssland. Dessa installationer leder till en ny kapprustning. Att placera ut baser så nära den ryska gränsen i Polen och på Jeju-ön i Sydkorea, så nära Kina, är farligt. Det är en oerhört hotfull maktprojektion av USA. Att omringa dessa två stora länder betyder att USA har för avsikt att stänga inne och kontrollera dem. Han menade att vi befinner oss i en mycket allvarlig situation. Ryssland och Kina har redan vidtagit motåtgärder och oron för en ny vapenkapplöpning är välgrundad. Han avslutade med att vända sig till den japanska publiken i salen och påpekade att Japan måste bevara sin konstitution som förbjuder landet att gå i krig. Det är oerhört viktigt att det japanska folket inser konsekvenserna av att vara inblandade i USAs robotförsvarsprogram. Installationerna är inte ett försvar utan något som hotar världsfreden, avslutade han.

Bruce Gagnon, det globala nätverkets motor och grundare, från staden Bath i staten Maine, USA, berättade att där byggs de jagare som utrustas med anti-robot-robotar. Robotförsvaret är grundelementet i USAs förstaslagsplanering och används nu av USA/Nato för att omringa Ryssland och Kina. Nato-alliansen utgav sig inledningsvis för att skydda Europa, men har utvecklats till att bli ett verktyg för att skydda företagens globalisering. Nato sträcker sig nu till Asien/Stilla Havet och omfattar idag Japan, Sydkorea, Nya Zealand, Mongoliet och Australien.

USA/Nato-strategin för ”full spectrum dominance”, total dominans på alla områden, är oerhört farlig och provokativ och kan leda till ett tredje världskrig. USA utplacerar nu missilförsvarssystem i Kyoto. Men inte bara där. Pentagon placerar land- och sjöbaserade antirobotsystem över hela regionen exempelvis i Okinawa, Sydkorea, Taiwan, Guam, Australien och Filippinerna. Deltagarna i denna konferens bor på platser där USAs baser är placerade. Våra vänner från Jeju Island och Sydkorea bekämpar och protesterar dagligen mot konstruktionen av USAs marina baser som ska ta emot USAs hangarfartyg, kärnvapenbestyckade ubåtar och jagare.

Konferensdeltagarna gjorde en bussutflykt till en av USAs många X-band radarinstallationer, som är installerade i byn Ukawa, utanför Kyoto. Vi stod vid stängslet som var uppsatt runt basen och unga grabbar klädda i kaki stod på insidan och skrattade åt oss. Några hade walkie-talkies som de talade i och andra hade k-pistar i händerna (se filmsnutt här på Bruce Gagnons blogg).

Den fredsgrupp som gör dagliga protester vid denna bas fick det globala nätverkets fredsdiplom, som utdelas varje år. Bruce Gagnon uttryckte sin solidaritet med deras kamp och att de inte stod ensamma. En ur gruppen berättade att USA-basens soldater redan hade påverkat byns kultur negativt och att Ukawas bybor var oroliga för att de ska utsättas för negativa effekter på grund av den starka radaranläggningens strålning. Bruce berättade att befolkningen här utsätts, på samma sätt som vid radaranläggningarna i Cape Cod i Massachusetts, USA. Ingen hälsoundersökning som genomförts har offentliggjorts som skulle kunna påvisa påverkan från de starka elektromagnetiska vågorna.

Foto: Phui Yi Kong

Konferensen i Kyoto samlade deltagare från hela världen. Foto: Phui Yi Kong

 

Läs våra andra inlägg om Japan här:

Agneta Norbergs tal i Kyoto vid Globala nätverkets årliga möte

Joseph Gerson: Vi ser nu en ny era av ett kallt krig

Uttalande från den internationella konferensen i Kyoto, Space and Peace, 2 augusti 2015

Samt: 

Hiroshimadagen 6 augusti 2015 i Stockholm