Joseph Gerson: Vi ser nu en ny era av ett kallt krig

Joseph Gerson talar om det fortsatta hotet från kärnvapen i världen idag.

Från Japan och ceremonin på Hiroshimadagen 6 augusti

Flera globalt kända personligheter deltog i Hiroshima vid högtidlighållandet av 70-års minnet av det folkmord, som fällandet av atombomberna över Hiroshima och Nagasaki innebar. Den person som fick en av de längsta applåderna efter sitt tal, var kubanen Fernando Gonzales. Han är en av de fem kubaner som suttit fängslade i 15 år i USA. Han utstrålade lugn och styrka. Han uttalade Kubas fasta hållning när det gäller nedrustning. Fernando Gonzales krävde i sitt tal total, oåterkallelig kärnvapennedrustning. Han hade tidigare under dagen deltagit i en ceremoni vid minnesmonumentet över atombombsoffren, tillsammans med Japans premiärminister, Shinzo Abe, och FNs höga representant för nedrustningsfrågor, Kim-Won-Soo.

Joseph Gerson talar om det fortsatta hotet från kärnvapen i världen idag. Foto: Gun-Britt Mäkitalo

En annan person, som alltid får stor uppskattning, var Joseph Gerson, American Friends Sercivce Committée, USA. Han är sedan många år en återkommande gäst vid de årliga minneshögtiderna i Hiroshima och Nagasaki. Han uttryckte sin stora respekt och beundran för Hibakusha, som överlevarna från atombombsexplosionerna, kallas. Han framhöll deras mod och styrka och uthållighet och att de, trots sina skador, förmått att resa runt, inte bara i Japan, utan resten av världen för att berätta om sina upplevelser av atombomben. De varnar för att detta aldrig mer ska få hända. Joseph Gerson berättade att en stor grupp Hibakusha hade kommit till NewYork och NPT-konferensen 2015, för att varna för kärnvapnens ohyggliga verkningar. De hade överlämnat 8 miljoner namnunderskrifter.

I sitt tal lyfte han vidare fram, att Washington och Moskva återigen utväxlar kärnvapenhot mot varandra och pekade på faran för ett krig grundat på missbedömningar. Han gjorde jämförelser med hur första världskriget startade.

Han fortsatte: ”Vi ser nu en ny era av ett kallt krig mellan USA/Nato och Ryssland. Vi ser en ökande militarisering av USA/NATO och även Shinzo Abes kampanj för att åter militarisera Japan. Kärnvapnen moderniseras, även deras avskjutningssystem. Endast en mindre kärnvapenutväxling mellan Indien och Pakistan skulle kunna leda till global vinter, svält och förlusten av miljoner människoliv”.

Gerson tog vidare upp att USA ser Kina som det stora hotet mot USAs världsdominans. Han varnade för den republikanske John McCain och högerfanatikerna, som inte vill erkänna att det var Natos och EUs aggressiva expansion som satt igång kriget i Ukraina och inlett konfrontationspolitiken mot Ryssland. Han beskrev hur dessa hökar pekar ut Moskva som det största hotet mot USA. Dessa krigshökar vill fördubbla de militära kostnaderna och har planer på att satsa 1 trillion dollar på nya kärnvapen och avskjutningssystem.

Joe Gerson var oerhört oroad över det faktum, att trots att de flesta i Japan opponerar sig, går Abe i sin farfars fotspår, den CIA-stödde Nobusuke Kishi, krigsförbrytaren som brutalt och odemokratiskt drev igenom krigspakten med USA, AMPO, 1960. Är verkligen en regering normal och demokratisk när den trasar sönder konstitutionen, den demokratiska processens värderingar och förbereder för krig?

Han beskrev den nuvarande japanska regeringens förnekande av Japans historia, som innehåller aggressioner mot Kina och praktiserande av sexuellt slaveri. Och idag deras kampanj att förstöra artikel 9, som förbjuder att Japan militariseras.

Gerson uppmanade oss att stötta Gensuikyos resoluta protester mot den japanska militarismen och stödja deras försvar för artikel 9 i konstitutionen.

Bild från atombombsexplosionens center i Hiroshima i november 1945. Foto: Gun-Britt Mäkitalo

Gerson fortsatte: ”Även i mitt hemland (USA) råder ett farligt förnekande av historien. Där tror många fortfarande på att atombomben fälldes för att få slut på kriget med Japan. De accepterar Trumans lögn att atombomben räddade livet på en halv miljon USA-soldater. USAs befolkning ska inte få veta att flera av USAs militära ledare motsatte sig kärnvapenbombningarna. Smithonian Muséet hade en utställning om Hiroshima. Men folk skulle förhindras att se fotografierna av de skadade och brända kropparna, som var resultatet av bomben. Cheferna för USAs flygvapen och högerns kongressledamöter tvingade Smithonian Museets att stänga, för att förhindra att folket skulle få veta vad som faktiskt hänt.

Det verkliga skälet att fälla bomberna var att få slut på kriget på ett sätt som gjorde att USA skulle slippa dela inflytandet med Sovjetunionen i norra Kina, Manchuriet och Korea. Dessutom, att förolämpa de sovjetiska ledarna och demonstrera de ohyggliga verkningarna av kärnvapnen och skicka ett budskap till dem, att Washington inte tvekade att använda kärnvapen, även mot civilbefolkningen.

För att understryka detta hänvisade Gerson till Daniel Ellsberg (tidigare rådgivare vid Pentagon), som berättat att USA upprepade gånger har använt kärnvapen ”På samma sätt som när man använder en pistol och siktar mot någons huvud vid en konfrontation… oavsett om du trycker av eller inte”.

Under krig och kriser har USA förberett och/eller hotat att starta ett kärnvapenkrig vid åtminstone 30 tillfällen – 15 gånger under Korea- och Vietnamkrigen och vid kriser med Kina och minst 10 gånger för att stärka USAs totala övermakt i mellanöstern.

Gerson fortsatte sin föreläsning med att kommentera icke-spridningskonferensen i New York detta år, 2015, och berättade att de fem kärnvapenstaterna motsatt sig ett slutdokument som skulle ha betytt ett framsteg inför förhandlingarna av en kärnvapenkonvention. Översynskonferensen kollapsade när USA, Storbritannien och Kanada vägrade att acceptera skrivningen om att hålla en länge utlovad konferens om en kärnvapenfri zon i mellanöstern.

Minnesmärke av atombombens verkningar i Hiroshima. Foto: Gun-Britt Mäkitalo

Mot slutet av sin föreläsning citerade han åter Daniel Ellsberg: ”Vi lever på lånad tid där mänsklighetens överlevnad hänger på en skör tråd” och Gerson fortsatte: Här i Hiroshima, vid 70 årsminnet av fällningen av atombomben och med Hibakusha närvarande, bör vi stärka vår beslutsamhet och göra allt som står i vår makt att detta aldrig mer får hända. Att det inte får bli fler Hiroshimas, fler Nagasakis, fler kärnvapen eller fler krig.

I mitt eget anförande lyfte jag fram Sveriges förändrade politiska hållning och närmandet till Nato med otaliga stridsövningar i nordområdena och i Östersjön. Jag lyfte fram det stora krigsträningsområdet NEAT och utprovningen av drönare. Jag nämnde att ett Nato-medlemsskap skulle betyda att Sverige, med sitt mångåriga motstånd mot kärnvapen, skulle radikalt förändra sin politik, eftersom Nato är världens största kärnvapenmakt.

Text: Agneta Norberg, vice ordförande Sveriges Fredsråd

Foto: Gun-Britt Mäkitalo, Kvinnor för Fred

(Joseph Gerson är författare till boken ”Empire and the Bomb”, 2008, Pluto Press.)

 

Läs våra andra inlägg om Japan här:

Japan – en av flera plattformarna för USAs militära kontroll av världen

Uttalande från den internationella konferensen i Kyoto, Space and Peace, 2 augusti 2015

Agneta Norbergs tal i Kyoto vid Globala nätverkets årliga möte

Samt:

Hiroshimadagen 6 augusti 2015 i Stockholm