Agneta Norbergs tal i Kyoto vid Globala nätverkets årliga möte

Agneta Norberg berättar om den ökande internationella militära närvaron i Sverige.

Jag var inbjuden att tala både i Kyoto och i Hiroshima. Mitt tal väckte förstämning när det gick upp för publiken att Sverige som alltid varit beundrat för sin fasta hållning när det gäller kärnvapen nu har radikalt förändrats, för om Sverige går med i Nato, riskerar vi att få kärnvapen utplacerade. Det var även sorgligt att se att det endast var två personer som uppehöll Sveriges platser. Den gruppen brukar ju annars vara rätt stor, som jag minns när jag förra gången var i Hiroshima. Här är mitt tal i Kyoto vid Globala nätverkets årliga möte, augusti 2015.

Det här är första gången jag är i Kyoto. Jag är väldigt glad över att träffa det globala nätverkets alla medlemmar och alla andra som deltar i denna viktiga konferens.

Jag kommer från Sverige, det land i Norden som från att tidigare varit neutralt och alliansfritt till att bli ett land som under de senaste tio åren förvandlats till att bli en jättestor träningsarena för USA/Natos styrkor. Detta stora område i norr är dessutom idealiskt för att utveckla och utprova nya vapen som kräver en stor landyta som t.ex. drönare och den rymdstyrda raketen AMRAAM. Rymdinstallationer används idag vid alla krig. Kriget i Libyen t.ex var beroende av installationerna SvalSat, som är installerade på Svalbard öarna, norr om Nordnorge. Det ofantligt stora träningsområdet NEAT – North European Aerospace Testrange, eller robotplats Vidsel, i norra Sverige, är områden utan motstycke för NATO att träna sina krig på. Sverige, USA, Storbritannien, Frankrike, Norge, Finland, Danmark, Schweiz, Tyskland, Nederländerna tränar krig och många andra länder t.ex. Israel, tränar och utprovar sin militära utrustning där. Det är ett stort och, enligt Nato, ett obebott område. Den samiska befolkningen har en avvikande uppfattning.

Under en 10 årsperiod sedan 2004, har ett stort antal krigsspel ägt rum i norra Sverige och Norge. Cold Response t.ex med 16.300 trupper genomfördes 2012. Detta fick allmänheten kännedom om eftersom ett transportplan flög in i Kebnekajse, varvid fem människor dog. En liknande stridsövning med 16.000 trupper genomfördes 2014.

I början av juni detta år, 2015, genomfördes en ofantlig flygstridsövning i Västerbotten och Norrbotten. Luleå flygfält var centrum för stridsövningen som döpts till Arctic Challenge Exercise, ACE, 2015. 115 plan deltog varav 95 stridsplan i luften samtidigt. Luleå flygfältet kommer med största sannolikhet att bli USA/NATOs norra flygstridscentrum vid inträde i Nato. En nyhet vid denna krigsträning var att ett antal AWACS deltog. Det är förkortningen av Airborne Warning and Control Station. Dessa stora plan med en radar på toppen, förser alliansen med omedelbar information för kommando, kontroll och övervakning. AWACS är vanligtvis parkerade i Gielenkirchen i Tyskland, där 17 AWACS är stationerade. Vid denna övning var vi sex kvinnor som beslöt oss för att i protest krypa in under stängslet. Vi arresterades omedelbart.

Agneta Norberg talar i Hiroshima.

Samtidigt med denna flygstridsövning pågick BALTOPS, USAs årliga havsstridsövning i vattnen som omger Finland, Sverige och de baltiska länderna. 17 länder deltog denna gång med 4500 soldater, 50 mindre krigsfartyg, 50 stridsflyg och helikoptrar, och ubåtar. 10 stora krigsfartyg och andra fordon. Sverige deltog med en korvett, 8 JAS Gripenplan och 300 soldater. USA deltog med det beryktade B-52 planet som blev känt vid bombningarna av Vietnams byar. USAs fartyg är naturligtvis de ledande styrkorna vi dessa sjöslag till havs. Men även tyska stridsplan ”sniffar” nära St Petersburg, tidigare Leningrad, som har ohyggliga minnen av den tyska belägringen av Leningrad i 900 dagar. USA har nu etablerat sig militärt i alla baltiska länderna: Flygbaserna Amari i Estland, Lilvarde i Lettland, Siauliai i Litauen, Krzny i Polen, Tazar i Ungern. Hela nordområdet har utvecklats till att bli en anfallsbas för krig mot Ryssland.

För att dölja dessa fientliga krigsförberedelser har media lanserat en stor kampanj mot Ryssland och beskriver president Putin som en mycket farlig man. Massmedia beskyller Ryssland för att tränga in i svenska vatten i söder och för att kränka Norges territorium i norr. Det sägs inte ett ord om vad som orsakat att Ryssland börjat inta en bestämd hållning för att försvara sig inför USA/NATOs krigsförberedelser och omringningen av hela den ryska kontinenten. Sverige har utvecklats till att bli en vassalstat genom att svenska militärledningen undertecknat Host Nation Support, vilket betyder att Sverige blir en plattform för USAs anfall mot Ryssland, om detta beslut godkänns av riksdagen 2016.

En debatt har inletts, som framhåller att om Sverige beslutar detta, riskerar Sverige att USA placerar kärnvapen på svenskt territorium.

Rymden används vid alla dessa krigsspel. Esrange, världens största nedladdningsstation från satelliter, ger exakta positionsangivelser för bombmål. Dessutom har European Space Agency, ESA, och EU, utvecklat ett navigationssystem för satelliter, Galileo. Det invigdes i Kiruna för ett antal år sedan. Det är en jättelik antenn som placerats vid Esrange. Esrange är en viktig länk för att ta emot signaler från satelliter och har blivit en av de fem viktigaste stationerna för markkontroll av satelliter.

NASA (USAs rymdstyrelse) och Sveriges Rymdstyrelse är partners i minirymdteknologi. Dessa två stora företag samarbetar för att utveckla tekniker för avancerade rymdfärder. Att göra saker väldigt små (miniaturizing) är en trend när det gäller rymden. Ångströmlaboratorierna i Uppsala har utvecklat mini-elektroniksystem tillsammans med US Air Force´ forskningslaboratorium i Ohio. USA och Sverige har samarbetat under årtionden. Experiment med Sounding rocketsi Esrange och höghöjdsballonger är viktiga.

Agneta Norberg diskuterar med Joseph Gerson från American Friends Sercivce Committée, USA.

I juli 2015 undertecknade Litauen, Estland, Lettland, Tyskland, Italien och Storbritannien ett dokument som innebar ett beslut att utplacera ett StratCom Centre of Excellence i Riga. StratCom betyder USAs strategiska kommando. Det är ett slagfältskommando som Pentagon står bakom. Detta kommando ansvarar för informationskrigföring och andra operationer. USAs utrikesdepartement bedriver ett propagandakrig mot Ryssland.

Det är oerhört viktigt att fredsrörelsen inser hur rymdinstallationer används i dagens krigföring. Tyvärr är detta inte alltid fallet i dag i Sverige. De flesta fredsorganisationer är okunniga i dessa frågor eller undviker att se hur olika installationer samverkar t.ex. Esrange, Andöya och på Svalbard.

 

Läs våra andra inlägg om årets konferenser i Japan här:

Joseph Gerson: Vi ser nu en ny era av ett kallt krig

Japan – en av flera plattformarna för USAs militära kontroll av världen

Uttalande från den internationella konferensen i Kyoto, Space and Peace, 2 augusti 2015

Samt:

Hiroshimadagen 6 augusti 2015 i Stockholm

Global network against weapons and nuclear power in space