Bakgrund, USAs OFFENSIV I LATINAMERIKA

För rätten till fred, ABF, 20191214. 19 april 2020 blir det 59 år sedan USAs militära invasion i Kuba för att återta kontrollen över den frigjorda ön. Den slogs tillbaka, men USA fortsatte kriget med ekonomisk blockad och terroristaktioner mot Kubas städer, byar, folk, industrier, jordbruk, flyg och fartyg och ambassader. Detta till trots, och trots fortsatt ekonomisk krigföring till dags dato, har Kuba överlevt och blivit ett föredöme i världen inom utbildning, hälsovård, ekologiskt hållbar utveckling, jämlikhet, jämställdhet, deltagande demokrati mm. i Latinamerika.

Mot det progressiva uppsvinget i Latinamerika efter kubanska revolutionens seger 1959 blev det en huvuduppgift för CIA att stoppa detta, och så skedde med militärdiktaturer som på 60-talet tog makten i det ena landet efter det andra på ”bakgården”, för att med CIA och Condorplanens terror utrota alla vänstertankar. Men på 2000-talet levde de upp igen. Med Hugo Cháves seger i Venezuelas presidentval 1998, togs första steget till den Bolivarianska Revolutionen. I samarbete med Kuba inleddes samhällsomvandlingen i Venezuela med deltagande demokrati, utbildning och hälsovård med mera. År 2004 inbjöds Nicaragua, Bolivia, Ecuador, El Salvador och de karibiska önationerna att gå samman med Kuba och Venezuela i till ALBA, den Bolivarianska Alliansen i Amerika som satte fart också på deras sociala och ekonomiska utveckling. Och sedan CELAC, 2011, Latinamerikanska och Karibiska ländernas Samfund, hela Latinamerikas och Karibiens formella frigörelse från USAs kontroll.

Hugo Chávez besynnerligt snabba cancerdöd undanröjde ett av de svåraste hindren för USA-väldets återuppbyggnad. USA satte in de nya ”mjuka” kuppmetoderna, med pengar till ”civilsamhället” och mediemakten i händerna på storkapitalet. De progressiva statsledningarna byttes ut med regelrätta USA-kupper i Honduras och Haiti, med medial smutskastning av presidenterna i Argentina och Brasilien. Första försöket i Bolivia misslyckades, men inför presidentvalet 2019 slipas nu de mediala och undergrävande knivarna för att förhindra Evo Morales återval. I Venezuela trappar USA och allierade upp det ekonomiska och mediala kriget mot den Bolivarianska Revolutionen och förbereder ”humanitär invasion”.
Monroedoktrinen återupplivad – USAs överhöghet över hela världsdelen.

USAs utrikesminister Tillerson har i flera tal återupplivat USA Monroedoktrin från 1823, där USA tar sig rättigheten att militär ingripa mot olydiga regeringar i Latinamerika och Karibien. Han har uppmanat till militärkupp i Venezuela och förebådar eget militärt ingripande av ”humanitära skäl”. Det brådskar för USA att störta Maduro för att förhindra folklig seger i Venezuelas presidentval i april.

USAs Sydkommandos närvaro i nya baser i Colombia, USA-militär och paramilitära colombianska styrkor i gränsområden mot Venezuela, Brasilien rörliga militärbas Tabatinga står till förfogande, invigdes i november med gemensamma manövrer med USA, Colombia och Peru, för invasion av ”ett land under kommunistiskt välde”.

De planerar en klassiskt kniptångsrörelse i stor skala med Colombia, Guyana och karibiska öarna Aruba, Bonaire och Curazao, där USA-militär är som hemmavid. den ekonomiska blockaden skärpas av EU och Latinamerikas USA-allierade. Detta är vad venezolanska folket har att vänta sig när de förbereder sig för att upprepa sin stora seger från valen 31 juli.

USAs krigföring, reguljär och irreguljär, militär, medial och ekonomisk mot Latinamerikas och Karibiens folk.

Eva Björklund 2019-11-27