KRIG: Orsaker och konsekvenser

För rätten till fred, ABF, 20191214. Den 28 december, 2018, blev jag intervjuad av en journalist på SvD. En fotograf var också med tog en massa foton. Efter någon vecka kontaktade journalisten mig och beklagade att chefredaktören på SvD vägrat låta publicera intervju med mig. Ironiskt nog hade denna intervjuserie en rubrik… ”alla röster ska få höras”.

Brexit-anhängarna i Storbritannien vann och högerns ledare, Boris Johnson, sågs som segerherre. Men kommer Storbritannien egentligen att kunna bedriva en självständig politik? Jag tror inte det. Om jag slår upp kartorna i de rätt nyutgivna böckerna The Bases of Empire av professorerna Catherine Lutz och David Vine, ser jag att USA har 57 militärbaser i Storbritannien, inklusive världens allra största avlyssningsbas, Menwith Hill, och ett antal baser för rymdkrigföring- däribland Fylingdales. Duncan Campbell, som besökt Sverige några gånger, gav ut boken, The Unsinkable Aircraftcarrier, och bilden på omslaget visar att hela denna brittiska ö i praktiken är en startbana för USAs stridsflyg.

Jag slår upp orsaker till krig i Wikipedia och där står: Ekonomi, att lägga under sig mer land, religion, nationalism, vedergällning, inbördeskrig, revolution. Imperialism nämns inte som någon orsak. Men imperialism ligger inbäddat i meningen ”att lägga under sig mera land” och i synnerhet då olje-och mineralrika länder. Ett imperium har varit särskilt framgångsrikt i att lägga under sig stora delar av världen framför allt länderna i det oljerika Mellanöstern. Men för att kunna vidmakthålla och dominera imperiet har USA 1000 militärbaser utanför sitt lands gränser och har delat in världen i 9 militära kommandon: EUCOM-Europa-kommandot, AFRICOM-Afrika-kommandot, PACOM, Stillahavs-kommandot, CENTCOM, Mellanöstern-kommandot, NORTHCOM, Nordkommandot, SOUTHCOM, Sydkommandot (kontrollerar hela Latinamerika). USSTRATCOM, USAs Strategiska kommando, som ansvarar för rymd- och kärnvapenstyrkorna. Och slutligen Transportkommandot. Denna information är klargörande mot bakgrunden av att häpnadsväckande många som jag mött på senare tid hänvisar till Kina som det stora hotet mot världsfreden!

Men hur har det varit möjligt att USA har kunnat etablera baser och kommandon över hela världen? Jag slår upp boken, Confessions of an Economic Hitman, av John Perkins. HITMAN betyder MÖRDARE. Alltså: Bekännelser av en ekonomisk mördare. På sid.15 säjer han: ”Jag uppmanades av min arbetsgivare att förmå regeringar sätta igång med stora byggnadsprojekt. Länderna skulle förmås att ta svindlande stora lån som skulle betalas tillbaka till USAs storföretag t.ex. Bechtel, Halliburton, Brown and Root, m.fl.

Jag skulle aktivt arbeta för att länderna skulle bli bankrutta genom att förmå dem att ta massiva lån. De skulle på så sätt stå i skuld till sina långivare och landets ledare skulle på så sätt bli lätta att övertala om USA t.ex. ville installera militärbaser i deras länder, eller få deras röster i FN i någon viktig fråga för USA, eller få tillgång till deras olja och andra naturresurser. John Perkins fortsätter: ”Jag kunde ibland låna ut 1 miljard dollar till ett land för att övertala dess ledare att inte alliera sig med Sovjetunionen. Att skuldbördan drabbade de allra fattigaste som varken skulle kunna få hälsovård, skola eller riktiga bostäder, var det ingen som tänkte på.”

Jag fortsätter med orsakerna och kollar lite i William Engdahls bok: A century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order. I inledningen sägs: ”Berättelsen om olja och politisk makt har stått i centrum av världspolitiken och varje större krig som utkämpats sedan 1914. Ända sedan mänskligheten för ett sekel sedan antog ett globalt ekonomiskt system baserat på petroleum som drivmedel, har världen styrts av lögner. Exxon Mobile, Chevron,BP, Shell och flera andra oljebolag har större inflytande än USAs president över besluten att föra krig t.ex. i Irak eller Afghanistan, eller att skicka soldater till det oljerika Darfur eller att hota Venezuelas president. Deras makt är mycket större än presidentens makt i Vita huset. Deras samarbete med Pentagons krigsmaskin är praktiskt taget total”.

Och idag är det stora företag som tillverkar batterier till elbilar och mobiltelefoner som bl.a. ligger bakom kontrarevolutionen i Bolivia som anses ha världens största på litiumtillgångar, viktiga för tillverkning av just elbilar och mobiltelefoner..
Andra stora företag ligger också bakom: Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Raytheon, BAE Systems tillverkar alla typer av krigsmateriel stora slagskepp, hangarfartyg, ubåtar, pansarvagnar, de provocerar fram krig runt om i världen för att få avsättning för sina produkter, skapar hotbilder och konflikter. Cheferna för dessa stora företag sitter högt upp i makthierarkin i USA och nära Vita Huset.

Konsekvenserna
En av de otäckaste konsekvenserna av USA krig i Mellanöstern är framväxten av ISIS. De fanns inte före Irak-kriget, 2003.
En annan otäck, ja ohygglig sak, är människornas fasansfulla kamp i överfulla båtar när de försöker ta sig över Medelhavet från de förstörda länderna, några lyckas, många drunknar.

USAs Sjätte Flotta har sin hemmahamn i Italien vid Medelhavet och deras fartyg patrullerar regelbundet hela Medelhavshavsområdet…. borde inte denna ofantliga armada kunna hjälpa de nödställda? Flyktingar har kommit och kommer till Sverige från bl.a. Afghanistan – en del utvisas – några tar sitt liv i desperation över att de inte får uppehållstillstånd. Och hur handlar vårt neutrala och alliansfria land i allt detta? Tvärtom vad som vore att vänta lierar sig vår regering och försvarsminister Hultqvist allt öppnare med USA. Och köper försvarssystem för miljarder.

Jag har under flera år arbetet med att ta reda på vad Sverige gör som världens tredje största avlyssningsland. Sveriges statsminister Carl Bildt tillät 2008, FRA att samarbeta med NSA på Lovön för avlyssning av de ryska militära kablarna som ligger på botten av Östersjön. Vi bör ägna mer uppmärksamhet åt vad som händer på Lovön.

USAs president Trump har nyligen signalerat att USA kommer att föra krig via rymden. Svensk rymdindustri och NASA samarbetar på Esrange, utanför Kiruna, som förutom att skjuta upp raketer, är världens största nedladdningsstation från satelliter. Planer finns att från Esrange sända upp minisatelliter med uppgift att destabilisera, kanske helt förstöra de kinesiska och ryska satelliterna. Dessa mini-satelliter har konstruerats på Ångströmlaboratorierna i Uppsala.
Esrange ligger inom stridsövningsområdet, North European Aerospace Testrange, NEAT, stort som Blekinge. På detta område får Natoländer att utprova olika vapensystem, drönare mm. USA/Nato tillåts att genomföra ofantligt stora nära nog ständiga återkommande krigsövningar på land, i havet och i luften, i stora delar av norra och södra Norden och i Östersjön. Baltops återkommande marina stridsövningar i Östersjön, Saber Strike, Spring Storm, Iron Wolf, Black Eagle, Noble Jump och Aurora, Northern Wind genomfördes våren 2019 i norr liksom Arctic Challenge Exercise.
Denna medgörlighet inför USAs krav har gjort att Sverige har blivit ett första rangens bombmål.

Jag bläddrade igår i boken The Sun Never Sets av Joe Gerson. På sid 260 hittade jag följande uttalande av den pensionerade, grekiske generalen G. Koumanakos:
”När USA installerar en militärbas i ett land, under täckmantel som en säkerhetsåtgärd, hamnar hela landet under USAs makt. Det är svårt för att inte säga omöjligt att arbeta för fred när en utländsk stormakt befinner sig i landet. Deras närvaro består av en utländsk flotta och utländska militärbaser. Hela landet och dess invånare förvandlas till bombmål och den nationella suveräniteten och oberoendet skadas.”

Agneta Norberg