KRIGSKONST – ett beväpnat Nato för att ”bekämpa Coronaviruset”

De 30 utrikesministrarna inom Nato möttes den 2 april på en videokonferens och instruerade USA-generalen Tod Wolters, överbefälhavare för de väpnade styrkorna i Europa, att samordna det nödvändiga militära stödet för att bekämpa coronaviruskrisen.

Han är samme general som i USAs senat den 25 februari, sade att ”kärnvapenstyrkor stöder alla USAs operationer i Europa” och ”jag gillar policyn med ett flexibelt förstaslag” alltså med kärnvapen, vilket betyder ett överraskande kärnvapenanfall.

General Wolters är som överbefälhavare i Nato chef för USAs Europeiska kommando. Han är alltså del av Pentagons kommandokedja. Dess strikta regler bekräftas av en nyligen inträffad episod: Kommendanten på hangarfartygen Roosevelt, Brett Crozier, förflyttades från kommandouppdraget eftersom han bröt mot den militära hemliga koden genom att be om hjälpsändningar, inför coronaviruset spridning ombord.

För att ”bekämpa coronaviruskrisen” har general Wolters ”en snabblinje genom Europas luftrum för militära plan”, civila plan har däremot praktiskt taget försvunnit. Snabblinjer används även av USAs strategiska bombplan B2 Spirit, för anfall med kärnvapen: den 20 mars startade de från Fairford i England, tillsammans med norska F-16 stridsplan. De flög upp mot Arktis, mot Rysslands territorium.

Medan Nato har för avsikt att bekämpa coronaviruset i Europa, har två av de största europeiska allierade, Frankrike och Storbritannien, sänt sina krigsfartyg till Karibien. Attackfartyget Dixmund begav sig den 3 april från Toulon till franska Guyana för att enligt president Macron delta i en ”en aldrig tidigare skådad militär operation” med namnet Resilence, för krig mot coronaviruset. Dixmund kan även fungera som sjukhusfartyg med 69 bäddar och 7 för intensivvård. Den främsta uppgiften för detta stora fartyg, 200 m långt, och med ett landningsdäck på 5000 kvadratmeter, är som landstigningsfartyg: att närma sig fiendens kust och anfalla med ett dussintal helikoptrar, soldater och pansarfordon.

Liknande utrustning fast i mindre skala har det brittiska fartyget RFA Argus som avseglade den 2 april från Brittiska Guyana. De två europeiska fartygen kommer att segla in i de karibiska vattnen nära Venezuela dit en krigsflotta anländer med de mest moderna kuststridsfartyg och tusentals marinsoldater – ditsända av president Trump officiellt för att bekämpa knarkhandeln.

Han anklagar Venezuelas president Maduro för att ”passa på att under coronakrisen öka droghandeln, som han använder för att finansiera sin knarkstat.”
Skälet till operationen, som stöds av Nato, är att stärka blockaden för att ekonomiskt strypa Venezuela (som har de allra största oljereserverna i världen), och vars situation har försämrats genom coronaviruset som börjat spridas.

Målet är att avsätta den lagligt valde president Maduro (på vars huvud USA har satt 15 miljoner dollar i skottpengar) och installera en regering som ska föra in landet under USAs dominans. Det kan inte uteslutas att en olyckshändelse kan bli förevändning för en invasion av Venezuela. Coronaviruset skapar goda internationella förutsättningar för en operation av detta slag, som kan presenteras som ”humanitär”.

Manilo Dinucci
Il Manifesto 20200407
Översättning Agneta Norberg