Det finns ett större hot än Coronaviruset

Det säger FNs Generalsekreterare på 50:de Världsdagen för biologisk mångfald. Inför sitt videotal på 50:de Världsdagen för biologiskt mångfald idag den 22 april, publicerade FNs Generalsekreterare Antonio Guterres 22.4, ett pressmeddelande med dess innehåll för att bemöta president Donald Trump och koppla coronaviruset direkt till klimatförändringen.

Referat: Guterres hårda ord i pressmeddelandet markerar FN-chefens nya skärpta hållning mot Trumpregeringen, som nyligen stoppade USAs bidrag till Världshälsoorganisationen och formellt lämnade FNs milstolpe, Parisfördraget 2015 för att bromsa klimatförändringarna.

Guterres uppmanar till krafttag för att få ett slut på allt ekonomisk stöd till fossila drivmedel i en tid när såväl oljebolagen som hushållen kämpar för att kunna betala sina räkningar. Trump har precis lovat att rädda USAs oljeindustri efter att råoljepriset gick ner för första gången i världshistorien.

Enligt Internationella Valutafondens rapport 2019 ger USA världens näst största stöd till fossila bränsleindustrin. Subventioner till fossila bränslen måste upphöra, och luftförorenare börja betala för sin luftförorening.

Med många hälsovårdssystem och läkemedelskedjor på bristningsgränsen blir coronavirusets påverkan både omedelbar och förfärlig, men vi står också inför en ännu värre kris – jordens växande miljökris.

Guterres hävdar att klimatförändringen närmar sig en punkt utan återvändo, med växthusgaser som precis som virus inte hejdar sig vid nationella gränser. Och att i den mån skattebetalarnas pengar används för att rädda affärsföretagen, måste de knytas till ”gröna jobb” och hållbar tillväxt, som är vad många demokratiska politiker hävdar.

Offentliga fonder borde användas för att investera i framtiden, inte gången tid, och gå till hållbara sektorer och projekt.

Trots sin hållning har Guterres tenderat att tassa på tå runt Trumpregeringen, i ett försök att rädda USAs bidrag till FN, som desperat behöver dem för att upprätthålla sina landprojekt, och för att han är rädd för att världen ska delas i två kring USAs och Kinas poler.
Men 2019 trappade Guterres upp sina tal om klimathoten och uppmanade direkt till att stoppa nya kolprojekt och för en världsomfattande prissättning på kol.

New York 22 April 2020
Ryan Heath
Översättning Eva Björklund