USA använder Covid-19-Pandemin mot Venezuela

Pittsburg Gazette ledare: USA behöver inte ett krig mot Venezuela
Covid-19-pandemin har försatt USA i kris, och medborgarna är i desperat behov av läkarvård, ekonomiskt och moraliskt stöd. Vad folk inte behöver är ännu ett krig.

USA har byggt upp en fruktansvärd flottstyrka norr om Venezuela. ”Vi placerar ut fler jagare, slagskepp, flyg och helikoptrar, kustbevakning, bevakningsflyg och helikoptrar, och fördubblat vår slagkraft i regionen.” Försvarsdepartementet ska ha motsatt sig detta, eftersom militären har problem med spridningen av Covid-19. Men deras oro beaktades inte.

Presidenten hävdar att operationen avser att bekämpa knarksmuggling, framför allt kokain, men en sådan styrka har aldrig tidigare mobiliserats för knarkbekämpning. Och USA-regimens egna databas (Consolidated Counterdrug Database) visar att Venezuela inte är någon viktig transportled för kokain till USA. Sex gånger mer kokain har under de senaste åren forslats genom Guatemala. Vår regering borde fokusera på det egna folkets viktigare behov, när de genomgår den viktigaste kris landet har stått inför på årtionden.

Orinoco Tribune: Venezuelas USA-ambassadör Moncada fördömer i FN USAa president, för hans folkmordspolitik att ”använda pandemin som vapen mot Caracas”. Sedan åtminstone 2015 har USA, Storbritannien och andra allierade länder utsatt Venezuela för ett flertal olagliga sanktioner – samma olagliga, kolonialistiska åtgärder som utmärkte 19-hundratael ­ olagliga sanktioner som nu upprepas under 20-hundratalet.

Nu hotar USAs flotta venezolanska fiskebåtar på internationellt vatten. USAs kustbevakning bordade venezolanska fiskebåtar i Stilla Havet. Det brottsliga intrånget på de venezolanska fartygen genomfördes på order av USAs Sydkommando som den del av ”aktioner i Karibiska Havet och Stilla Havet för att stoppa knarkflödet från Syd- och Centralamerika till USA”.
Maria Paez Victor skriver att trots belägringen har Venezuela kunnat kontrollera Coronaviruset.

Venezuelaanalysis: Guaido använder venezolanska fonder som USA lagt beslag på för att betala lojalister löner på 5 000 US$. Trumpregimen flyttade nyligen 342 miljoner US$ från ett fruset Citibankkonto tillhörigt Venezuelas Centralbank till ett konto på New York Federal Reserve. Den Guaido-ledda oppositionen ska ha ”godkänt” åtgärden som Venezuelas Centralbank kallade ”plundring”. Washington har upprepade gånger fört över fonder tillhöra Venezuela till oppositionen, innefattande 90 miljoner US$ i september förra året.

Peoples Dispatch: USA tror sig ha ett ”messianskt uppdrag” mot kommunism, säger viceminister Carlos Ron: ”USAs strategi har varit tydlig. Och när jag talar om USA, menar jag också Guaidós grupp, för de går inte att skilja åt.
Det går ut på att främja ett militärt uppror. Om vi har militära styrkor i närheten, finns alltid möjligheten att något kan hända. Jag tror inte att läget just nu är det rätta, men vi kan inte avfärda möjligheten, för de handlar inte rationellt.

Venezuela & ALBA Weekly # 300, 1 Maj 2020. Wikileaks 1 maj 2020
Översättning Eva Björklund 2020-05-04