Nato, Nato överallt! Webinar 3 december 18.00

WEBBINARIET ”Nato, Nato överallt”
Kl. 17:45  Insläpp för deltagare så att kommunikationen med hjälp av Zoom fungerar väl när webbinariet börjar.
Kl. 18:00  Introduktion – syftet med webbinariet och upplägget med 7 teman som vardera får 15 minuter. Efter korta inledningar om varje ämne finns plats för frågor. En halvtimme på slutet ger plats åt kommentarer och diskussion.
Kl. 18:10  Sollefteå – Omställning eller Natos transportväg?
Thorsten Laxvik, Edsele
Kl. 18.25  Falun och Nato – Hur ser folkrörelser i Falun på nya regementet och Nato?
PO Tellander och Helge Sonntag, Falun
Kl. 18:40  Folkförsvar för hela territoriet
Lars Gunnar Liljestrand,
Kl. 18:55  Militärövningar som för oss bort från alliansfriheten
Staffan Ekbom, Nej till Nato
Kl. 19:10  Paus
 
Kl. 19:15  Svenska rymdbasen Esranges roll för västmakternas krig
Agneta Norberg
Kl. 19:30  Försvarsmakten ändras enligt Natomodell
Lars Drake, Aktivister för fred
Kl. 19:45  Så anpassas psykförsvaret till Natos intressen
Tord Björk, Aktivister för fred
Kl. 20:00  Gemensam diskussion
Kl. 20:30  Avslutning
Anmälan: Skicka mejl till folkochfred@gmail.com