Fredskontakt nr 9, 2021

Till styrelsen, medlemmar & medarbetare • 27 januari 2021/nr 9 2020-21

1. Fredsdepartementsfrågan 
Madeleine Göransson, en av Sveriges Fredsråds medlemmar i Skåne, fortsätter att arbeta för fred genom att bland annat stödja punkten 9 i Fredsrådets fredspolitiska årsmötesbeslut 2019.
https://www.dagensarena.se/opinion/s-kvinnor-utse-en-fredsminister/ – https://frednu.se/?p=2426

Visste du att Norge har en fredsminister? Eftersom statsministern i Oslo inte utsett någon sådan har en av de största fredsorganisationerna själva gjort det. Så skulle det kunna gå till i fler länder.
https://www.ikff.no/manedens-fredsminister-4/

I Danmark arbetar fredsministerium.dk oförtrutet vidare:
https://www.ikff.no/manedens-fredsminister-4/

Och hur går det i USA? Kommer den nya vicepresidenten Kamala Harris att intressera sig för det lagförslag som Barbara Lee, partikollega från Kalifornien, flera gånger presenterat för kongressen?
https://peacealliance.org/issues-advocacy/department-of-peace/

2. Kärnvapenförbudsfrågan 
Nya Alva Myrdal-centrum i Uppsala ska utbilda och forska samt ”säkra framtida expertkompetens”. 
https://www.uu.se/nyheter-press/nyheter/artikel/?id=16072&typ= 

Ia Bjartén, Jea Jonsson och Gudrun Schyman i DN: Sverige måste skriva på!
https://www.dn.se/insandare/sverige-maste-skriva-pa-fns-konvention-mot-karnvapen/

Palmecentret har dragit igång en namninsamling, hälsar Anna Sundström.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159565778566424&id=760521423

Valter Mutt och Håkan Sundberg förordar folkomröstning.
https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt-folkomrosta-om-fn-s-karnvapenkonvention?fbclid=IwAR1VAucj2VhkW6MN6tMy-t3AjbdHKon6Zv74U7Mh7oUjsGqf-jv1WrxAaDU

Jan Öberg frågar: What makes people love the bomb so much that they don’t protest?
TFF PressInfo # 615 – Illusions, inner emptiness and war: How long civilisation?
https://transnational.live/

Most people and organizations concerned about militarism, warfare and nukes focus on the weapons, the budgets, the statistics of arms trade or the number of casualties and that sort of tangible things. 
But we shall understand little unless we dig deeper, into human and civilizational non-material dimensions too. For instance, what makes people love the bomb so much that they don’t protest? Jan Öberg

3. 21 miljoner från staten till fredsrörelsen 2021
FBA har beslutat att ge 20 organisationer ”stöd till civilsamhället för fred och säkerhet”.
 https://fba.se/contentassets/4c3b4293334c4dca95231bc61024a554/stod-till-civilsamhallet-2021.pdf

4. Årsmöte 2021
Sveriges Fredsråds styrelse beslöt 9 december att digitalt årsmöte ska hållas 25 april klockan 14-17.

Valentin Sevéus | valentin@seveus.se | 0761-616383

Solidaritetsrörelsens hus, Tegelviksgatan 20 116 41 Stockholm │info@frednu.se

Styrelsen för Sveriges Fredsråd 2020-2021: Valentin Sevéus, ordförande • Ia Bjartén, vice ordförande • Kemal Görgü, vice ordförande Anders Romelsjö, sekreterare • Hans Andersson, kassör • Sigrid Arrhenius • Stina Bengs • Eva Björklund • Azad Heyderi • Bahjat Hindi • My Leffler • Elin Lyth • Claudio Cepeda • Agneta Norberg • Astrid Ståhlberg • Hans Öhrn
Årsavgift: Organisationer 600 kr; enskilda personer 200 kr│Nordea Plusgiro 25 92 15-2│Organisationsnummer 802010-1468
Styrelsen för Stiftelsen Sveriges Fredsfond: Eva Björklund, ordförande • Hans Andersson, kassör
Kemal Görgü • My Leffler • Agneta Norberg │Organisationsnummer 802425-1178