Krigsindustrins & Storfinansens president, del 1

Biden främjade invasionerna i Irak, Syrien, Libyen, Jugoslavien och mer därtill.
KontraInfo.com *, Argentina, 2021 01 26/ översättning Eva Björklund

Till skillnad från vad alla de stora internationella nyhetsnätverken påstår om Joseph Biden, kan han visa sig bli en av de mest hårdföra presidenterna i USAs nyare historia. Det framgår av hans utnämningar som president och hans omfattande politiska gärning som senator under 36 år (1973 – 2009), som ordförande för Kommittén för Utrikes Förbindelser och hans åtta år som Barack Obamas vice president mellan 2009 och 2017, med omfattande samarbete med ”Militärindustriella komplexet” och USAs olika underrättelsetjänster.
Detta är inte Bidens enda strategiska allians. Under sitt långa liv som senator från Delaware, ett skatteparadis med fler företag än medborgare, var han känd som ” MBNA-bankens senator.” Den slogs senare samman med Bank of America. I dagsläget är Bidens samröre med de stora Wall Street-bankerna mer omfattande än någonsin, vilket ger honom mediejättarnas enhälliga stöd – ägda av bankerna – och andra globala strukturer som är beroende av bankerna.
Finansiell makt. Utnämningen av Lloyd Austin till försvarsminister och Janet Yellen till statssekreterare visar tydligt att vapenlobbyn och finanslobbyn kommer att vara avgörande för denna nya regering.

Låt oss se Bidens historia, med stora och täta insatser för att hetsa fram Yom Kippur-kriget 1973. Under sin första resa till Israel, 1973, träffade Biden premiärminister Golda Meir, dagarna före Yom Kippur-kriget, och uttalade sitt stöd för de sionistiska planerna. Biden beskrev mötet som ”ett av de mest betydelsefulla” i sitt liv. Under mer än fyra decennier sedan dess har hans karriär präglats av ett starkt försvar för Israel, särskilt i hanteringen av den palestinska konflikten. Biden har länge varit en högtalare för den sionistiska staten och förklarade i ett tal 2015 att USA måste hålla sitt ”heliga löfte att skydda det judiska folkets hemland.”
Kamala Harris, Bidens vice presidentkandidat, betraktas också som en stark försvarare av Israel. Efter att förra året ha välkomnat den främsta israeliska lobbyn AIPAC till sitt kontor i Kalifornien twittrade hon om ”behovet av en stark allians mellan USA och Israel, Israels rätt att försvara sig och sitt stöd åt kampen mot antisemitism i vårt land och i världen ”.
Som senator främjade Biden utvidgningen av Nato i Östeuropa, stödde Israel under 1973 års Yom Kippur-krig, England i Falklandskriget 1982 och kriget mot Jugoslavien i slutet av 1990-talet.

Falklandsöarna
När det gäller Falklandskriget lade Biden inför kongressen fram resolutionen om uttryckligt USA-stöd för England: ”Min resolution syftar till att visa vilken sida vi står på och den sidan är den brittiska. Argentinarna måste överge tanken att USA är neutralt.” Han stämplade argentinarna som ”angripare” och grundade sitt beslut på vikten av att tjäna Natos strategi. Han tog avstånd det fördraget om ömsesidigt bistånd (TIAR) mellan länderna världsdelen. ”Det är uppenbart att angriparen är Argentina och det är uppenbart att England har rätten på sin sida, och det borde vara klart för hela världen vem USA stöder”, var hans historiska uttalande.

Jugoslavien
Biden röstade för 1999 års samtidiga resolution som bemyndigade president Bill Clinton att genomföra militära flygoperationer och missilangrepp mot Förbundsrepubliken Jugoslavien, Serbien och Montenegro, i samarbete med allierade i Nato. Clinton beordrade flygangrepp i mars 1999. Biden var en av de starkaste anhängarna av detta våld. Hans ord var avgörande för att övertyga president Bill Clinton att använda USAs väpnade styrkor mot Slobodan Milošević.

Afghanistan
Som ordförande för senatens utrikeskommitté, efter attackerna den 11 september 2001, stödde han president George W. Bushs politik och efterlyste ytterligare markstyrkor till Afghanistan.. Biden var en väsentlig del av ”kriget mot terrorism”, det ”eviga kriget” som innefattade tortyrcentra som Guantánamo och Abu Ghraib.

Läs del 2 här