Till Sveriges regering: stoppa USAs Kuba-blockad!

Utnyttja era intima kontakter med USA och kräv att de omgående häver sin utsvältningsblockad mot Kuba!

I lördags samlades vi på Solidaritetshusets gräsmatta i en manifestation som uppmanar Sverige att nu med kraft kräva att USAs nya president Biden häver världens längsta utsvältningsblockad, USAs blockad mot Kuba.

Att medvetet framkalla svält är ett folkrättsbrott. Och det är precis vad USA efter 60 år fortfarande begår mot Kuba! USAs blockadbeslut 1960 är tydligt, syftet är ordagrant:
”att framkalla svält för och förtvivlan för Kubas folk”.

60 år är en oerhört lång tid. Denna världshistoriens längsta blockad har nu under pandemin till och med skärpts till aldrig tidigare uppnådd nivå, trots ständiga krav från FNs Generalförsamling, kyrkor, världsledare, regeringar och humanitära organisationer i hela världen, att USA ska upphöra med sitt ekonomiska krig mot Kuba.

USAs Kubablockad kostar liv. Den försvårar Kubas inköp av de läkemedel, den utrustning och de nödvändiga råvaror och hjälpmedel som behövs i kampen mot Corona – pandemin.
Blockaden hindrar Kuba från att köpa respiratorer, den hindrar donationer från att komma fram, den hindrar Kubas import av drivmedel och hämmar Kubas hälsovårdssystem.

Detta är såväl grymt, inhumant som i strid mot FN-stadgan och hela det internationella samfundet som varje år så gott som enhälligt kräver att USA ska häva blockaden. Den har pågått i över 60 år för bli av med detta exempel på vad ett folk kan åstadkomma, när de återtagit kontrollen över sitt land.

Med Trump blev blockaden hårdare än någonsin, samtidigt som Kuba framstod som ett fantastiskt föredöme i kampen mot COVID-pandemin, trots att USAs blockad hindrar Kubas inköp av läkemedel, respiratorer och råvaror för kampen mot pandemin, och hindrar donationer från att komma fram, och import av drivmedel.

Men kubanerna är fantastiska, vad gör de? tar fram ett eget vaccin, börjar tillverka egna respiratorer, bistår folken i Latinamerika med sina läkemedel och sina internationella läkarbrigader, låter sig inte krossas. Och hyllas som hjältar i ”Tredke Världen”.
Men så länge USAs blockad består lägger den en fruktansvärd börda på Kubas uthålliga, uppfinningsrika och generösa folk.

Blockaden är såväl grym och omänsklig som ett brott mot FN-stadgan och hela det internationella samfundet som varje år så gott som enhälligt röstar mot USA kriminella blockad.
60 år är mer än nog! Nu krävs kraft bakom kravet på att blockaden upphör! Nu är Trump är borta, kräver vi och hundratals manifestationer på en rad orter i Sverige och världen att USAs nya president Biden ska häva blockaden.

Det räcker nu, vi kräver att Sveriges regering
·     med sina intima kontakter med USA kräver att blockaden omgående hävs!
·     verkar för att EU sätter press på USA att häva blockaden!
·     skyddar företag och enskilda i Sverige som drabbas av USA:s böter och
sanktioner för handel och samarbete med Kubas uthålliga, medmänskliga folk.

Länge leve Kubas tappra folk, som världen behöver.

Uttalande antaget vid manifestationen på Solidaritetshusets gräsmatta 2021-03-27