Tal 4 juli aktion: ”Hur USAs ockupation införde förvrängd demokrati i Irak”

Aita Salam & Jasem Hadad

Den 20 mars 2003 invaderade de USamerikanska styrkorna och deras allierade Irak, under förevändning att befria den irakiska befolkningen från Saddam Husseins diktatoriska regim.

Under ockupationen använde USA:s militär internationellt förbjudna vapen, något som ledde till ett oerhört stort antal cancersjukdomar i landet och en allvarlig förorening av miljön. USAs militära attack härjade landets infrastruktur totalt…..

Allt detta strider mot internationella normer och lagar, i ett krig som ägde rum utanför internationell legitimitet.
Den amerikanska invasionen av Irak lämnade efter sig en förvrängd demokrati, sekteriska kvotsystem som orsakade spridning av okontrollerade vapen, och miliserna som tog kontroll över landets politiska beslut.

Trots att nästan två decennier har gått blöder det irakiska folket, och landet upplever de värsta förhållandena i sin långa historia. Fabriker har förstörts och Irak har blivit en marknad för försäljning av varor från handelsländer. Det rika landets skulder har nått enorma, skrämmande siffror. Utöver detta finns ISiS som berövar Irak och hela regionen dess säkerhet och stabilitet med sin partiskhet gentemot Israel.

Den omfattande kris som drabbar vårt land idag, de återkommande fallen av politiska paradoxer, misslyckandet med att bygga upp och förvalta staten, det faktum att regeringen överger många av sina uppgifter förorsakas främst av den ursinniga kampen om makt och rikedom, vilket är en egenskap hos den irakiska staten.
Spridningen av korruption, samt frånvaron av en utvecklingsversion, exporten av råolja vars priser fluktuerar kraftigt, förutom omfattningen av yttre inblandning i våra inre angelägenheter å ena sidan, och spridningen av vapen och väpnade grupper, oförmågan att kontrollera dem å andra sidan är faktorer som väcker oro för framtiden för Irak och dess utveckling.

Allt detta framkallar tvivel om förmågan att garantera ett anständigt, hederligt liv för den irakiska medborgaren idag och för kommande generationer.
Staten misslyckades med att avslöja förövarna av mord, kidnappning, överfall och hot mot demonstranter, aktivister och andra medborgare.
I oktober 2019 stod folket upp och offrade cirka 800 martyrer och tusentals sårades och blev funktionshindrade, medan myndigheterna var oförmögna att upptäcka demonstranternas mördare. Korruption är utbrett i alla delar av staten och fattigdomen överstiger 35%.

Partierna och deras miliser som fick kontroll i statens politiska beslut efter USA:s sekteriska kvotsystem bestämt att hålla parlamentsvalet den 10/oktober en vallag har godtagits enligt dessa partiers normer, i frånvaro av valsäkerhetsmiljö, ett val som styrs av kontantinsatser.
Iraks framtid och existens är beroende idag av insatser från försvarslösa unga män som utgör cirka 60% av det irakiska samhället för att uppnå ett civilt system som respekterar mänskliga rättigheter och social rättvisa.