Bombmål Sverige

Image by Tayeb MEZAHDIA from Pixabay

 

By the silence you understand the importance”, Tystnaden förklarar hur viktigt det är, som professor Noam Chomsky sa en gång.

Jag tänker på Chomskys citat när jag läser rapporterna om hur rymdinstallationerna i norra Sverige utvecklas. ”Alla civila rymdprogram kan användas för militära ändamål” sa en gång Bruce Gagnon som har grundat Globala Nätverket mot vapen och kärnkraft i rymden. ”Bombemålet Norge” är titeln på Jorgen Johansens bok som publicerades i Norge 1982.

Det var en skrämmande katalog över USAs militära installationer längs norska landmassan. Den varnade Norges folk för att de skulle bli ett inledande angreppsmål om krig skulle bryta ut mellan Sovjetunionen och USA. Det handlar om USAs COB baser (colocated operation bases,) radar- och avlyssningsstationer längs norska landmassan. Viktigast var informationen om radarn i Nordnorge, i Vardö, nära ryska gränsen.

Sverige med i klubben

Idag har Sverige gått med i rymd-och avlyssningsklubben. I det ”neutrala och alliansfria” landet Sverige finns många installationer från norr till söder: Vi har Lerkil i söder – och FRA – utanför Stockholm, som är världens största station, och världens tredje största ligger på Lovön. Och Esrange, utanför Kiruna för nedladdning från satelliter. Esrange kontrollerar 24 satelliter. Swedish Space Corporation som driver stationen har ingått allians med USA-bolaget, Universal Space Net. Det kallas ”The Priora Net”. Idag samarbetar Esrange med USA;s rymdmyndighet NASA. Det presenterades från början som ett civilt projekt. Men Esrange samarbetar nära med Vandenberg Air Force i Kalifornien som är både militärbas och rymdbas. Från Esrange skjuter de upp sondraketer som samlar in data i atmosfären och rymden. De sänder också upp höghöjdsballonger. Förra hösten, oktober 2020, tillkännagav Sveriges regering att Esrange skulle få miljoner i nya anslag för satellituppskjutningar.

Esrange expanderar

Den första raketen med satelliter ska skjutas upp 2022. Detta innebär en betydande utvidgning och ”The New Esrange” kommer att behöva anställa minst 20 till. Esrange är redan en av världens mest aktiva uppskjutningsplatser och det senaste beslutet gör det möjligt att under 2022 uppnå målsättningen att skjuta upp små satelliter eller mini-satelliter i omloppsbana. Sveriges nya strategi, som beslutades 2018, betonar vikten av att utveckla Esrange för att ”till fullo utnyttja” dess potential. Det kommer att ”stärka Sveriges position som framträdande rymdnation” På NEAT – North European Aerospace Testrange – testas också olika typer av rymdfarkoster. Robottester genomförs på ett avlyst markutrymme på 1650 km2.

Stridsdrönare utprovas

Mätraketer och stratosfäriska ballongflygningar kan skjutas upp från en särskild ramp för ändamålet. Vad är det som utprovas på NEAT och Esrange? Bland annat fjärrstyrda drönare: UAV och UCAV (stridsdrönare). Även Israel har där provflugit en drönare där. Där tränas uppskjutning av rymdstyrda vapen och minisatelliter så att Sverige kommer att bli ett av få länder i världen med denna förmåga.
”Vi är stolta över att ha fattat detta beslut”, uttryckte Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, under ett besök på Esrange. Vad är minisatelliter bra för? De kan användas som ett anti-satellit-vapen och förstöra och skada motståndares satelliter … som Kinas och Rysslands. Sverige har med sin närhet till Ryssland blivit en tjänstvillig och lydig vasall till USA. Vad bör göras? Vi bör kräva att få veta vad som händer inom vårt eget land. Sverige har med dessa installationer utvecklats till ett viktigt bombmål.

Idag kan vi skriva en ny bok: Bombemålet Sverige, 2021.

Agneta Norberg

Agneta Norberg är styrelsemedlem i Globala Närverket mot Kärnvapen och Kärnkraft i rymden och ordförande i Sveriges Fredsråd.
lappland.norberg@gmail.com
2021-11-25