Adolfo Pérez Esquivel: Fred är möjligt!

Argentinaren och mottagaren av Nobels Fredspris, Adolfo Pérez Esquivel, har tillsammans med ett 50-tal framstående latinamerikaner  publicerat ett upprop för fred i Ukraina. 

“Kriget i Ukraina är ett uttryck (för övrigt inte det enda) för kapitalismens nedbrytningsprocess i detta nyliberala skede. Medan förhärskande medier fokuserar på Östeuropa har israelerna angripit Syrien och Västbanken, där de släckt liv och skadat hundratals palestinier, och Pentagon har just bombat Somalia. Det verkar som om det bara är Ukraina som har fått sin rätt till självbestämmande kränkt.

Men samtidigt är det uppenbart att mänskligheten med sina motsättningar, framsteg och motgångar är på väg mot en ny multipolär ordning, inte utan motstånd från vad som varit planetens enastående stormakt i över ett århundrade.

Det och konkurrensen från Kina som förklarar dagens ekonomiska, politiska och militära konvulsioner.

Rysslands militära angrepp mot Ukraina kan inte förstås utan att sätta in det i sammanhanget med kriget som Ukrainas väststyrda regering sedan 2014 har fört mot den pro-ryska befolkningen i Donbass. Där har nynazistiska paramilitära grupper vuxit fram och, Bväpnade och styrda av Nato och USA, har dessa grupper redan på ett mycket grymt sätt orsakat 14 000 människors död. Dessa angrepp är brott mot 2015 års Minsk-avtal.

USA:s beslutsamhet att utvidga NATO mot Rysslands gränser, samtidigt som de skickat moderna vapen till Ukraina, fullbordar i själva verket en allt starkare militär belägring som ingen stat passivt kan acceptera.

En tydlig desinformationskampanj och frestelsen att censurera och tysta alla röster som motsäger den NATO– USA – tillvända förhärskande versionen avslöjar storkapitalets språkrör och deras antidemokratiska avsikt.

Att uppnå varaktig fred, vilket vi med måttlig optimism anser går att uppnå, men det kan inte uppnås på bekostnad av säkerheten för någon medlemsstat i det internationella samfundet. Att återgå till Minsk-avtalen är det bästa sättet att återställa dialogen mellan parterna i konflikten.

Den grundläggande kamp som arbetarklassen och folken måste upprätthålla är kampen för en alternativ ordning i stället för kapitalismen, en ny ordning utan exploatering, men med samarbete mellan folken, utan vinstsyfte, och istället med solidaritet, respekt för naturen och livet.”

Adolfo Pérez Esquivel, Nobels Fredsprismottagare. Argentina.

Översättning Eva Björklund 2022-03-11