Domstol i Portugal möjliggjorde nazists deltagande i kriget mot Ryssland

En domstol i Portugal upphäver domslutet mot den ökände nynazisten MARIO MACHADO för att möjliggöra hans deltagande i kriget i Ukraina.
 
Mannen har för avsikt att åka till Ukraina i spetsen för en grupp på 20 portugiser och brasilianare för att ge ”humanitär hjälp” och vid behov slåss tillsammans med lokala trupper, rapporterar den portugisiska dagstidningen Diario do Noticias [1], en av Portugals mest renommerade dagstidningar, grundad 1864.
Deltog i ett mord
Den portugisiske fascisten är kopplad till flera högerextrema organisationer, inklusive den portugisiska grenen av den nynazistiska skinhead-föreningen Hammerskin Nation. Han är också grundare av de nynazistiska organisationerna National Front och Nova Ordem Social.
1997 dömdes han till fyra år och tre månaders fängelse för inblandning i ett mord och 2012 fick han ett fängelsestraff för rasdiskriminering, vapeninnehav och hot mot fysisk integritet. Den senaste tiden har hans straff lindrats och han hade en obligatorisk plikt att anmäla sig till den lokala polisstationen var 15:e dag.

 Men i fredags upphävde en domare vid Centraldomstolen (en slags HD i Portugal) för Kriminalundersökningar i Portugal beslutet efter att ha erbjudit sig att åka till Ukraina för att ge humanitär hjälp, uppger Diario do Noticias som tillägger att nu, medan han är utomlands, kommer han att vara befriad från tvångsåtgärden ”med tanke på den humanitära situationen i Ukraina och de syften som åberopats av den tilltalade för hans anspråk”, enligt domstolens beslut.

 ¡”VAYA con DIOS”! som katoliken säger.

 Deltog i lynchningen av svarta
Men beslutet har orsakat en smärre opinionsstorm, hos människorätts- och antirasistgrupper i Portugal. Föreningen `SOS Racismo´ i Portugal fördömde å sin sida den portugisiska domstolens beslut att häva de restriktiva åtgärderna mot Machado. Denne har ”lett och deltagit i olika högerextrema organisationer och som är ansvarig för otaliga brott (. . . ) Allt detta är vederbörligen dokumenterat, med hat och blod”, lyder en del i organisationens uttalande.

”Mario Machado var en av dem som [deltog] i lynchningen av svarta i Bairro Alto, Lissabon, natten då hans medbrottslingar mördade Alcindo Monteiro”.

”När en domare anser att Mario Machado, med tanke på allt detta, är en altruistisk humanist som kan befrias från att utöva sina skyldigheter och, enligt den tilltalade, åka till Ukraina för att ge humanitärt bistånd och vid behov kämpa tillsammans med ukrainska trupper, borde vi vara mycket oroliga”, hävdar SOS Racismo i sitt uttalande.

 Enligt organisationen kan personen inte betraktas som en ”humanist”, ett påstående som skulle dementeras av alla hans offer.

 ”Rättvisan har legitimerat en nazist”! understryker SOS Racismo.

 Nynazister politiskt rumsren
”Mario Machado erbjöd sig inte att hjälpa krigsoffer. Han har aldrig gjort det i någon konflikt, från Syrien till Irak, från Palestina till Afghanistan. Mario Machado erbjuder sig att träffa en grupp nazister och undvika att svara för sina brott inför rättvisan”, är SOS Racismo´s slutsats av den uppseendeväckande domen i Portugal.
Är nu europeiska nynazister och bekräftade mördare politiskt och juridiskt rumsrena, om de inför domaren och myndigheterna uppger att de vill växla sitt straff i utbyte mot att ställa upp på Kievregimens sida?
Men varför beskrivs nu nazismens olika förgreningar, i Ukraina, Portugal och andra delar av världen med andra ”etiketter” än tidigare. New York Times betraktade 2019 Azov-bataljonen i Ukraina som nazistisk. I dag, mars 2022 är den ”nationalistisk”!

Dick Emanuelsson, Tegucigalpa-Honduras