Fredsprogram på Inspiration Världen 2014

På Inspiration Världen – 6 september på ABF-huset i Stockholm – håller Sveriges Fredsråd i dessa seminarier:

Satellitkrigets radar i Norden
Journalisten vid NRK, Bård Wormdal, författare till boken Satellitkrigen, visar hur USA omringar Ryssland med olagliga installationer av radaranläggningar på ön Svalbard, som är en fredszon sedan 1920.
Arrangeras av: Sveriges Fredsråd, Kvinnor för Fred, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Svenska Fredskommittén

Jejuöns motstånd mot USAs nya militärbas
Dokumentärfilmen The Ghosts of Jeju (80 min) visar dagens motstånd mot basbygget och dess historiska rötter i USAs ohyggliga förtryck av öns befolkning. Agneta Norberg, som deltagit i protesterna, inleder.
Arrangeras av: Sveriges Fredsråd, Kvinnor för Fred, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Svenska Fredskommittén.

se programmet på Inspiration Världens hemsida