Om Kuba på Inspiration Världen


Vart bär det hän? Ska Kuba följa samma väg som Vietnam, Kina och Ryssland?
Ställ frågan till Eva Björklund som följt Kuba i 50 år, jobbat och rest där och skrivit och berättat om utvecklingen, de olika skedena, framstegen, bakslagen, kampen för överlevnad mot USA:s blockad och terror. Men också på 2000-talet, när Kuba tillsammans med Venezuela drivit på den stora förändringen i Latinamerika, där hela världsdelen utom USA och Kanada i norr bildat förbund med och samarbetar med Kuba.

Nu pågår kanske den största förändringen sedan 60-talets socialistiska revolution. Den påbörjades under 90-talskrisen, när Kuba stod ensamt, blockerat av USA, avskuren från nästan all import och export. För att överleva satsade de på internationell turism och viss marknadsöppning. Landet överlevde och utvecklades, fortfarande bland de bästa i världen inom många områden. Men också med nya problem som ska lösas med decentralisering, lokal utveckling, ökade marknadsinslag, egenföretagande och kooperativ.  Hur går det? Hur ska det gå i längden?  Det är frågan.

Plats och tid: ABF-huset i Stockholm, Palmesalen 11:45-13

För hela programmet: http://inspirationvarlden.se/2014/08/16/programmet-for-inspiration-varlden-2014

Foto: Svensk-Kubanska Föreningen

Bli den första att kommentera på ”Om Kuba på Inspiration Världen”

Lämna en kommentar