En appell för fred

Foto av form PxHere

Sveriges Fredsråd anser att krig är mänsklighetens största gissel.

Kriget får klimatkris och världssvält att framstå som mindre problem. I själva verket är kriget en orsak till att vi både har en klimatkris och att människor ännu svälter i delar av världen. 

I Jemen hotas miljontals människor av svält på grund av det krig som med stöd av några västländer utkämpas mot Jemens befolkning. I Afghanistan, Irak, Libyen och Syrien har miljontals dött av västinitierade krig.  

Grunden till dagens klimatkris är de krig som kolonialmakterna utkämpade under 1800- och 1900-talen för att få kontroll över världens oljekällor. Den rovdrift  av jordens naturresurser som har pågått sedan dess, och som fortfarande pågår, hade knappast varit möjlig utan dessa krig. 

Europa stod i centrum för de koloniala och imperialistiska  strävanden som hade som mål att exploatera och kontrollera råvaror och människor i andra länder. Europa har också varit centrum  för två förödande krig under förra seklet, krig som spred sig till andra delar av världen och därför ofta refereras till som Första och Andra världskrigen. 

Återigen har Europa hamnat i blickpunkten och blivit skådeplats för ett krig som hotar att sprida sig. Kriget mellan de europeiska nationerna Ryssland och Ukraina har dessutom väckt till liv revanschistiska och krigshetsande stämningar som minner om ett dyster europeiskt förflutet. Allt oförsonligare tankegångar sprids och underblåses av starka krafter. 

Krigets vidriga ansikte döljs för stora delar av den europeiska allmänheten under uttryck  som “heroisk försvarskamp” och “en enad nation”. Detta samtidigt som tusentals människor slaktas på slagfältet. Nationer, som till exempel Sverige,  som tidigare gärna har velat framstå som neutrala och fredsinriktade levererar, mot tidigare principer, vapen till krigförande länder och söker medlemskap i krigsallianser.  

Vi känner vämjelse inför den militarism och svulstiga patriotism som i dag kännetecknar elitens politiska språkbruk. Vi kräver därför att samtal inleds mellan Ryssland och Ukraina om att få ett slut på konflikten mellan länderna. Dessa samtal ska utgå från tre principer: 

  • En omedelbar och villkorslös vapenvila – vapnen måste tystna! 
  • Förhandlingar mellan parterna.
    Dessa förhandlingar ska inledas omgående och syfta till att uppnå en hållbar fred. Inom ramen för dessa förhandlingar måste parterna komma överens i de språk-, minoritets-, och gränsdragningsfrågor där  oenighet finns.
  • Ingen utländsk inblandning I förhandlingarna. Ryssland och Ukraina är suveräna och internationellt erkända stater enligt FN-stadgan och har rätt att själva lösa sina problem. 

Krig är aldrig mod – krig är alltid mord! 

Både enskilda och organisationer som delar innehållet i Sveriges Fredsråds appell kan stödja den. Maila till info@fred.nu

Sveriges Fredsråd –
freds- och solidaritetsorganisationer i samarbete