Brev från Sveriges Fredsråd till Sveriges riksdagsledamöter

Hej!

Vi vill uppmärksamma Dig på att Sveriges Fredsråd nyligen i en appell har krävt en förhandlingslösning på konflikten mellan Ryssland och Ukraina.

Vi anser att Sverige och ska upphöra med att bidra till kriget genom vapensändningar och annat militärt stöd och i stället underlätta inledandet av förhandlingar.

I 200 år var Sverige ett alliansfritt land. Det var en alliansfrihet som tjänade oss väl. Under den tiden byggde Sverige upp ett anseende som en neutral stat som respekterads i alla läger. Det gjorde att Sverige vid många tillfällen kunde agera som fredsmäklare vid olika konflikter.

Den 15 maj i år raserades detta 200-åriga förtroende i ett slag i och med att den svenska regeringen ansökte om medlemskap i Nato. Sveriges fredsråd anser att Nato är en krigsallians. Sverige behöver inte Nato för fred – det är Nato som behöver Sverige för krig.

Sveriges Fredsråd kräver därför att Sverige drar tillbaka sin ansökan om Natomedlemskap och i stället omedelbart påbörjar de mödosamma arbetet med återigen bygga upp ett förtroende som en neutral och alliansfri nation.

Det kan bland annat ske genom att Sverige tar initiativ till realistiska fredsförhandlingar mellan Ryssland och Ukraina.

Vi vill erinra om att under de debatter som ägt rum i FN:s generalförsamling de senaste året om kriget mellan Ryssland och Ukraina har ett 60-tal länder som representerar världens folkmajoritet hela tiden krävt ett sådant initiativ.

Sverige Fredsråd uppmanar Dig därför att medverka till att ett sådant initiativ kan komma till stånd. Men det brådskar.

Klockan klämtar för oss!

Med vänliga hälsningar

Hans Öhrn

Ordf. Sveriges Fredsråd

En appell för fred – FREDNU