Stoppa kriget! Ett upprop för omedelbart eldupphör i Ukraina

Runt om i världen mobiliserar människor och olika rörelser för att få ett slut på kriget i Ukraina. Vid FN:s allmänna debatt i oktober krävde 61 länder som representerar majoriteten av världens befolkning att vapnen skulle tystnad och en förhandlingslösning.

Sveriges Fredsråd är en av många röster som ställer sig bakom kravet på en omedelbar vapenvila och förhandlingar. Nedan ett uppror med liknande krav som för ett tag sedan spreds i olika nätverk som arbetar för fred.

 

Stoppa kriget!

Ett upprop för ett omedelbart eldupphör i Ukraina!

Sedan den 24 februari 2022, har  tiotusentals ukrainare och ryssar  dödats av soldater och militärer från båda sidor. Detta gäller mest civila, inklusive kvinnor och barn. Över hela världen har  miljoner blivit offer för denna ojämlika och orättvisa krigföring  som har hotat, direkt eller indirekt, hela deras ekonomiska existens. Förstörelsen har  påverkat inte enbart människornas sinnen och hjärtan  hos en stor majoritet  av världens befolkning utan har även bidragit till en snabb ökning påverkan på klimatförändring och förstörelse av vår planet.

Oberoende av konfliktens  ursprung och vilka  beskyllningar  som kan läggas  på de politiska och militära aktörerna, är  undertecknarna som kommer från sociala rörelser och personer   som samlats i World Social Forum, helt överens  om att en militär  konfrontation aldrig kan vara lösningen  på  politiska konflikter.

Vi kräver omedelbart eld upphör av  båda fronterna  i konflikten i Ukraina och inleder med  en världsomspännande  mobilisering  den 31 oktober 2022. Detta för att undvika mer  blodsutgjutelse  hos  den civila befolkningen, skydda soldaterna på båda sidorna inför den kommande vintern och visa  vår solidaritet med människorna i Ukraina och i Ryssland.

Denna världsomspännande protest mot kriget i och runt Ukraina måste slutligen leda till en dialog mellan huvudaktörerna i konflikten under överinseende av representanter för det internationella civilsamhället.

STOPPA KRIGET OCH RÄDDA FOLKET!

Översättning: Agneta Norberg