En palestinsk familjs berättelse

Bild: Ian Burt

Långt innan Israel tog till det nakna våldet för att fördriva miljontals palestiner från Gaza har både våld och lagar använts i kampen för ett  etniskt rensat Israel. Kring den palestinska stadsdelen Shiekh Jarrah i Jerusalem har striden stått ända från det att koloniseringen av Palestina inleddes. Muhammed El-Kurd berättar sin familj historia från Sheikh Jarrah och blottlägger därigenom det sionistiska projektets verkliga karaktär.

Vad vi har framför oss är ett kolonialistiskt, ideologiskt drivet system, byggt av och för kolonisatörer, som fungerar precis som det var tänkt. Dessa orättvisa lagar är inte bara förmånliga – de tjänar det sionistiska projektets demografiska och politiska mål – de är dolda bakom en mantel av kvasidemokratisk lagstiftning, skriver han,

https://www.madamasr.com/en/2021/02/16/opinion/u/if-they-steal-sheikh-jarrah/

Se också:

https://forensic-architecture.org/investigation/sheikh-jarrah