Stoppa blockaden av Gaza! Vapenvila – slut på bombningarna

Nej, Ulf Kristersson, som medborgare i Sverige står jag inte med dig –

Staten Israel har deklarerat full blockad av vatten, elektricitet, mat, medicin och bränsle till befolkningen i Gaza. Den 2 november rapporterar FN över 9000 dödade i israeliska bombattacker mot Gaza. Bland dessa 3,648 barn och 2,187 kvinnor, och ca 22,240 skadade samtidigt som 14 av 35 sjukhus har upphört att fungera.

Den 1 november får vi veta att mer än 1,4 miljoner människor i Gaza nu lever som internflyktingar. 72 hjälparbetare från UNWRA har dödats. Civila som sökt skydd i skolor dödades av israeliska bomber i torsdags enligt FN. I Gaza finns ingen säker plats. Israel beordrar människor att fly till södra Gaza och bombar sedan södra Gaza, Israel bombar vägen som leder söderut.

FN uttalar farhågor för att de många dödade civila och omfattningen av förstörelsen efter israeliska luftangrepp på flyktinglägret Jabalia kan utgöra krigsbrott.

Människorättsexperter i FN slog larm torsdag 2 november att det finns en stor risk för folkmord i Gaza.

Så nej, Kristersson, jag står inte med dig när du den 1 november säger till TT: – Jag tänker inte sätta mig till doms över läget just nu”. Vad tar du avstånd från? Jo, från Norges statsminister Jonas Gahr Støre, som slår fast att Israels attacker mot Gaza inte är proportionerliga enligt självförsvarsrätten – det vill säga är ett brott mot folkrätten.

Men för Sveriges statsminister Kristersson har denna gräns inte passerats. Hur många döda barn krävs, Kristersson? Hur många bombade flyktingar som sökt skydd i skolor? Hur många dödade hjälparbetare från FN?

Norge röstade för Generalförsamlingens resolution om skydd av civila och upprätthållande av rättsliga och humanitära skyldigheter

tillsammans med 120 andra stater, däribland nio EU-länder som t ex Frankrike, Belgien och Nederländerna.

Sverige lade ner sin röst.

Men det finns sprickor i muren – statsledningarna i EU-länderna är oroade av opinionsläget internationellt och i respektive land. Vi kan notera tre frågor som vi kan arbeta vidare med:

1. Sveriges regering erkänner ännu inte palestiniernas självklara rätt till motstånd mot Israels ockupation, men den 7 oktober slår den fast att Israel har rätt till självförsvar – med ett litet förbehåll: ”Det är förstås viktigt att Israels legitima respons sker i enlighet med folkrättens principer.” Och fyra veckor senare den 2 november ”Med detta sagt, är Israels rätt att försvara sig inte absolut. Israels legitima rätt att försvara sig måste ske i enlighet med folkrätten, inklusive den internationella humanitära rätten. Folkrätten gäller alla och alltid, oavsett geografisk kontext.”

För Sveriges statsminister Ulf Kristersson har gränsen till folkrättsbrott inte passerats, men omfattningen av katastrofen i Gaza har fått regeringen att lägga in en brasklapp – Israels rätt att kriga är inte absolut. Regeringen måste tydliggöra sin ståndpunkt att ”Folkrätten gäller alla och alltid, oavsett geografisk kontext” för Israels ambassadör och kräva att bombningar av civila upphör.

2. Makthavare kan inte längre blunda för den humanitära katastrofen. Generalförsamlingens resolution antogs 27 oktober och Europeiska rådet uttryckte den 26-27 oktober ”sin djupaste oro över den försämrade humanitära situationen i Gaza.” Rådets deklaration ekas av Sveriges regering den 2 november: ”Regeringen är djupt oroad över de humanitära konsekvenserna av den israeliska blockaden. Det är av yttersta vikt att fullt och obehindrat humanitärt tillträde säkerställs och att vatten, förnödenheter, bränsle, mediciner och elektricitet släpps igenom.”

Nu får regeringen sluta oroa sig och istället agera – den humanitära ståndpunkten skall deklareras för Israels ambassadör och i alla internationella fora skall Sverige kräva ett slut på blockaden av livsförnödenheter till Gaza.

3. En fråga som blir mycket viktig på sikt har också lyfts. Nämligen att det finns en grundläggande konflikt som orsak till kriget. Det omnämns nu försiktigt av Sveriges regering och också av EU. Regeringen slår fast att det krävs förhandlingar för att ”hantera underliggande orsaker till konflikten…”

Vi vet alla att US-amerikas ovillkorliga militära-, ekonomiska- och politiska stöd för ockupationsmakten Israel omöjliggjort denna förhandlade fred. Internationellt måste Sverige nu driva sitt stöd till förhandlingar med utgångspunkt i FN-resolutionerna.

Och vad gäller US-amerika – inte heller denna stat är en monolit – en stor grupp fredsaktivister från Codepink konfronterade statsekreterare Blinken och försvarsrådgivare Austin i senaten i veckan som gick. Medea Benjamin ropade ”Det amerikanska folket vill inte finansiera israeliska krigsförbrytelser; 66 % kräver vapenvila. Så vem representerar du? Vapenindustrin? AIPAC? Vapenvila nu!” innan hon blev arresterad och släpades ut.

Och i Sydamerika och Västasien kallar flera länder hem sina ambassadörer från Israel i protest mot kriget.

Nu växer opinionen mot Israels krig och ockupation på alla kontinenter! Och i Sverige är vi med:

Stoppa blockaden av Gaza! Vapenvila – slut på bombningarna! Bojkotta Israel!

Eva Myrdal

Tal vid manifestation för Gaza, 5 november 2023, Stockholm