Kamp för fred i en krigisk tid

 

 

 

 

 

 

Kamp för fred i en krigisk tid

I en tid där opinionsbildningen i den rika världen alltmer präglas av krigshot och tilltro till militära ingripanden behöver vi, som enga-gerar oss för fred och solidaritet, samarbeta för att blir starkare.

FN-stadgans våldsförbud sätts allt oftare ur spel och FNs grundläggande uppgift går upp i rök. Vi vill hävda dess bärande grundtanke:
”Alla medlemmar skola lösa sina internationella tvister med fredliga medel på sådant sätt, att internationell fred och säkerhet samt rättvisan icke sättas i fara.”

Främja och stärka samarbete för fred och nedrustning
Sedan 1946 har Sveriges Fredsråd verkat för att samla fredsorganisationer och enskilda aktivister som arbetar för fred och nedrustning och för att förebygga väpnade konflikter. I en tid av allt mer krigisk kamp om råvaror, marker och naturresurser har detta blivit en av de stora överlevnadsfrågorna som vi behöver samarbeta för att lösa.
Vi vill få till stånd samarbete i projekt och kampanjer. Genom ett kalendarium vill vi hålla oss ajour med och sprida information om våra medlemmars och andra organisationers aktioner för fred och nedrustning.

Bli den första att kommentera på ”Kamp för fred i en krigisk tid”

Lämna en kommentar