Arbeta för fred och nedrustning och förebygga konflikter

 

 

 

 

 

 

Arbeta för fred och nedrustning och förebygga konflikter


Vi tar upp öppna och dolda konflikter och vill arbeta förebyggande. Alltsedan
Sveriges Fredsråd grundades år 1946, har kampen mot kärnvapen löpt som en rödtråd genom vårt arbete. Kärnvapen måste avskaffas i hela världen och verklig nedrustning drivas fram. De ansenliga resurser som då frigörs ska användas för att bekämpa fattigdom och klimatkatastrofer.

Stoppa smyganslutningen till NATO
Vi arbetar för att Sverige ska stå utanför alla militärallianser och att alla sådana ska upplösas. Militärallianser ökar risken för krig och konflikter. För Sveriges del är den mest angelägna frågan nu att förhindra en smyganslutning
till NATO och att återupprätta vår alliansfrihet. Utländska baser och militära styrkor ska omedelbart dras tillbaka från ockuperade länder. Alla regering-ar ska frånsäga sig krig som lösning på konflikter och alla ska underteckna icke-angreppsavtal

Information och opinionsbildande arbete – ungdomar i fokus

Vi vill bilda opinion, utbilda och sprida information genom debatter, rådslag, artiklar, pressmeddelanden, samarbeta i större och mindre möten men också genom media och internet. Vi vill särskilt rikta oss till unga människor för att skapa förståelse för vilka mekanismer och faktorer som bidrar till fred inom och mellan länder, och vilka som skapar grund för väpnade konflikter.
Internationella kontakter
Sveriges Fredsråd har kontakt och samarbete med fredsråd i andra länder, särskilt i Norden och med internationella fredsorganisationer. Det är viktiga
kontakter för att stärka och lära av varandra. Fredsrådet som organisation
är medlem och är representerad i styrelserna för International Peace Bureau och för Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space.