Världsfredsrådet fördömer förföljelsen av fredsaktivister i Sverige

  • ”Natos bombningar av den Federala republiken Yugoslavien för 25 år sedan var en brutal attack av den hittills störta krigsmaskinen i historien. Under 78 dagar bombningar dödads tusentals oskyldiga civila, förstördes skolar, sjukhus, broar, TV-stationer och annan civil infrastruktur under falska förevändningar. Nato spred terror och död i ett i förväg av organisationen och dess medlemsstaters regeringar planerat imperialistiskt brott. Klusterbomber, kemiska vapen och utarmat uran användes mot befolkningen i Jugoslavien och förebådade en ny era av imperialistiska brott utförda av USA, Nato och EU senare i andra delar av världen.”

Det förklarade Världsfredsrådets generalsekreterare Thanassis Pafilis i sin rapport till Världsfredsrådets sekriatariat, som möttes i Belgrad 21 mars i år. Mötet hölls i samband med konferensen “Från aggression till en ny rättvis världsordning” 22-23 mars i Belgrad. 

Situationen i världen är på många håll osäker och explosiv, förklarade Pafilis och fortsatte:

  • ”Utan att underskatta svåra problem på många håll i världen är det två frågor som just nu överskuggar våra sinnen, oro och aktioner, det Nato-Ryska kriget på Ukrainsk jord som pågått i mer än två år och Israels massaker på det palestinska folket som nu går in i sin sjätte månad.” 

Det finns inga ord för att beskriva den brutalitet och de omänskliga aktioner den israeliska armén begår mot det palestinska folket, som lidit under kolonisationen i mer än 75 år,  framhöll han och påminde om att den nu nuvarande situationen har rötter längre tillbaka än till den 7 oktober förra året. Världsfredsrådet fördömer alla aktioner som genomförs av den israeliska ockupationsregimen med fullt stöd av USA och med den Europeiska Unionen som medbrottsling.

från vänster: Zivadin Jovanovic, ordförande, Belgrade Forum for the World of Eguals, Pallab Sengupta, Världsfredsrådets ordförande, Thanissis Pafilis, Världsfredsrådets generalsekreterare och Iraklis Tsavdaridis, Världsfredsrådets exekutivsekreterare. 

 

När det gäller Natos krig mot Ryssland startade det med statskuppen i Ukraina 2014 som följdes av trakasserier av delar av den rysktalande befolkningen och rena massakrer, som den i Odessas fackföreningsbyggnad 2 maj då 48 personer brändes inne. USA, Nato och Europeiska Unionen använder sig av kriget i Ukraina för att främja sina egna ekonomiska intressen och försäkra sig om kontroll över Östeuropa för att möta hotet från andra konkurrerande intressen som växer fram.  USA tjänar på sanktionerna mot Ryssland genom att sälja dyr, flytande gas till Europa och övriga världen. Regeringarna i USA och EU använder sig av en grov krigsretorik och backar upp miljardstöd och leverans av sofistikerade vapensystem till regimen i Kiev. En annan negativ faktor, som Pafilis lyfte fram, var att  imperialismens väpnade gren, Nato, nu ha lyckats få med Finland, med lång gemensam gräns med Ryssland, och Sverige som medlemmar. Det har länge varit en dröm för Nato, som tidigare inte kunnat gå i uppfyllelse på grund av motstånd från befolkningarna.

  • ”Tillåt oss här att nämna och fördöma förföljelsen av fredsälskande krafter i Sverige, där nyligen en ren häxjakt har genomförts, för deras motstånd mot Nato. Nato och regeringarna i många länder (både gamla och nya medlemmar i Nato) använder sig av skrämselmetoder som inbegriper rapporter från underrättelsetjänsten, förhör och utpekande av personer och organisationer som “Putinagenter”, vilket bland annat drabbat Sveriges Fredsråd, sade Thanassis Pafilis”.

Undertecknad, som deltog i mötet i egenskap av ordförande för Sveriges Fredsråd, informerade sedan mötet om situationen i Sverige, där en av Fredsrådets medlemsorganisationer, Kvinnor För Fred, utsatts för noggrann kontroll av myndigheterna och i samband med detta av ideologiska skäl blev av med sina statsbidrag och ådömda att betala tillbaka redan utbetalda bidrag. Sveriges Fredsråd redogjorde därefter för sin syn på saken och informerade om att Fredsrådet inte enbart ser detta som en attack mot en fredsorganisation utan som en väl utarbetad och genomtänkt myndighetsstrategi för att  skrämma fredsrörelser och aktivister till tystnad.

Hans Öhrn

Läs mer:

Neutraliteten – ett offer för Natos terrorbombningar

Belgraddeklarationen – 25 år efter Natos bomber

Sveriges Fredsråd medverkar vid konferens i Belgrad – 25 år efter Nato-bomberna